Oferta

PROJEKTOWANIE:

 • Projekty regulacji rzek i potoków górskich
 • Projekty wałów przeciwpowodziowych
 • Koncepcje zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 • Koncepcje programowo-przestrzenne w dziedzinie gospodarki wodnej
 • Projektowanie zbiorników retencyjnych
 • Projektowanie odwodnienia dróg i autostrad

HYDROLOGIA i HYDRAULIKA:

 • Operaty hydrologiczne
 • Obliczenia świateł mostów i przepustów
 • Modelowanie hydrauliczne jedno i dwuwymiarowe
 • Modelowanie hydrauliczne skomplikowanych układów kanalizacji opadowej
 • Wyznaczanie stref zalewowych
 • Operaty wodnoprawne
 • Plany operacyjne ochrony przed powodzią
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Obliczenia stateczności i filtracji budowli wodnych

 

 

Wykonanie: pablonet.pl